Welkom bij BOK

De Buurtvereniging tot behoud van de afmeergelegenheid Olympisch Kwartier (BOK) is opgericht door een aantal buurtbewoners, die zich tot doel hebben gesteld het huidige karakter van de Afroditekade te behouden, met daarbij een mogelijkheid tot het afmeren van pleziervaartuigen. In overleg met het stadsdeel wil de BOK komen tot een ordentelijke en voor de buurtbewoners betaalbare afmeergelegenheid.
Daarnaast wil de vereniging met haar activiteiten de sociale cohesie in de buurt versterken. Jaarlijks organiseert de BOK voor alle buurtbewoners een borrel met een vlootschouw verzorgd door haar leden.

De BOK maakt zich momenteel zorgen over het plan van het Stadsdeel om de Afroditekade en/of het water van de Stadiongracht een commerciƫle bestemming te geven. De vereniging verweert zich namens de bewoners van het Olympisch Kwartier tegen het daartoe voorgestelde ontwerpbestemmingsplan. De BOK wil samen met alle betrokken partijen door middel van de dialoog komen tot een door de buurt breed gedragen oplossing.

Heeft u uw boot afgemeerd aan de Afroditekade, dan nodigen wij u uit lid te worden van de BOK. Heeft u geen boot maar ondersteunt u wel de doelstelling van de vereniging, dan kunt u vriend worden van de BOK. Als vriend van de BOK kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging en ontvangt u net als de leden onze nieuwsbrief.

Meer informatie? Stuur een emailIsac Lundestrom Womens Jersey